Prayers of Ecstacy – Movement Medicine Ceremonie

Deze – korte maar krachtige – Movement Medicine ceremonie is een dans en gebed voor al onze relaties. 

We beginnen de ceremonie met het wakker maken van onze innerlijke danser, vervolgens verbinden we ons met de “divine feminine en masculine” en de vier elementen. Van hieruit dansen we voor het welzijn van al onze relaties en offeren we onze gebeden aan de Tree of Life.
Binnen deze structuur van de ceremonie, heb je alle vrijheid om expressie te geven aan jouw gebeden door jouw unieke vrije dans.

De spirit van de dans en alle andere steunende spirits, de beats, de muziek, de drums, de Movement Medicine teachings steunen jou in jouw dans met en voor al jouw relaties. Het brengt jou  inspiratie en heling, en je wordt bewogen op alle gebieden van jezelf: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Je komt weer in contact met de ongebrokenheid van het leven in jou. Je bent weer thuis.


Deze dans-ceremonie is gepland op 22 juli 2018 (Utrecht), 25 augustus 2018 (Utrecht) & 26 januari 2019 (Den Bosch). Voor alle praktische zaken, volg de linkjes.

============== English ==================


This ceremony is a dance & a prayer for all our relations. And for unity of the four nations, the four coulors, the four directions and the journey of connection with all of life we are walking.
We start the ceremony with awakening the dancer and connecting with the divine feminine and masculine, and the four elements. From there we dance for all our relations and offer our prayers to the Tree of Life. Within this structure you will have all the freedom to express your prayers through your unique dance.

This ceremonie will by held on  22nd of July 2018 (Utrecht), 25th of August 2018 (Utrecht) & 26th of Januar 2019 (Den Bosch). Follow this links for all practicalities.